Dansk Orienterings-Forbund
Et tværfagligt skoleprojekt - under EYES

Fri så det mærkes
Et tværfagligt pilotprojekt på tværs af skole, klub og forbund.....


Ådalskolen i Esbjerg med 510 elever og 43 lærere samt 14 pædagoger, en orienteringsklub og en ansat breddekonsulent prøver kræfter en hele uge i oktober 2004

Undevisnings- og Kulturministeriet finder ideen så god, at de støtter projektet med kr. 60.000.

Denne hjemmeside fortæller, hvorfor ? - hvordan ?Resultatliste 7.-9. klasse
Resultatliste 4.-6. klasse

Se flere billeder fra Marbæk

Hvorfor ?

Idegrundlag - Ådalskolen
Skolen er opdelt i 4 afdelinger, der arbejder sammen på tværs. Det er besluttet, at Ådalskolen skal styrke sin sundhedsprofil og at dette skal ske såvel internt som eksternt. Overordnet har man valgt at gøre dette ved at blive en Sundhedsfremmende skole. Sigtet med projektet "Fri så det mærkes" er derfor dobbelt. Sundhed og samarbejde på tværs.

Skole bidrager til projektet med lærerkræfter, lokaler, elever samt organisation og administration.


Idegrundlag - Orieteringsklubben Esbjerg
Orienteringsklubben Esbjerg har gennem mange år støttet Esbjergs skoler med tilbud om skoleorientering og skolekort. Klubben deltager for at følge op på dette arbejde, og som en præsentation af idrætten overfor lærere og elever. Primært er målet et positivt image, men også ønsket om flere medlemmer.

OK Esbjerg bidrager med materiel, korttegning og frivillig arbejdskraft.


Idegrundlag - Dansk Orienterings-Forbund
Dansk orienterings-Forbund har samarbejdet med Dansk Skoleidræt gennem mange år om Skoleorientering og uddannelse af lærere. Seneste er der i 2001 udgivet et fælles undervisningsmateriale under overskriften - "Kan du finde vej?" Et omfattende materialer, der stadig er til salg til skolerne.

Med "Adventure for Kid" tilbydes skolerne en tværfaglig tilgang til orienteringsidrætten og det allerede bestående materiale. Tilbudet retter sig især mod elever på mellemtrinnet (4-6), men afprøves også overfor de største elever. (7-9 klasse).

For de mindste elever (0-3 klasse) arbejdes udfra et svensk undervisningsmateriale "Skoveventyret", som DOF har erhvervet ret til at bearbejde og udgive i Danmark.

Dansk Orienterings-Forbund bidrager med ideudvikling, projektformulering og konsulenttid.

Se flere billeder fra værkstederne

Hvordan ?

Et par principper
Eleverne inddeles i Teams på 4 elever. 5-6 teams udgør et hold, der følges igennem 12 værksteder - 3 hver dag.
Teams er dannet på tværs af klassetrin, dog maximalt med et spænd på 3 klassetrin.
Lærere og materialer forbliver i værkstederne 4 dage - 3 gange pr. dag - 12 gange ialt - Eleverne roterer fra værksted til værksted.
Ingen løse ark eller kort, alt genbruges - Eneste materiale eleverne får med sig - er elevhæftet - Kan du finde vej?
Helhedskolen er opdelt i større enheder med 4 værksteder. Her følger lærerne og pædagogerne børnene
For begge grupper afsluttes forløbet med en hel dag i skoven, hvor viden og erfaringer testes.
Alle modtager diplom. Vinderne får et beløb til klassekassen.

Læs selv ide- og projektmaterialet her

Adventure for Kids (4.-9. klasse)


Finaledagen i Markæk - den 8. oktober 2004Skoveventyret


Finaledagen i Markæk - den 8. oktober 2004PraktiskeGode links

Kontakt inden du går igang
Preben Schmidt, ps@schm.dk eller 22 96 08 47
Fakta om EYES
Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt er et fælles EU-projekt, der året igennem skal give idrætten mere opmærksomhed. EU har i år afsat 11½ millioner Euro i den såkaldte EYES-pulje til oplysningskampagner og til at medfinansiere projekter i de enkelte lande, der sætter fokus på idrættens betydning for unge og deres personlige, fysiske og sociale udvikling. Danske projekter kan – udover i den fælleseuropæiske pulje – også søge tilskud til projekter af samme karakter i en speciel dansk EYES-pulje på en million kroner, som Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har afsat.

Danske International Sport and Culture Association (ISCA) er en af de organisationer, der allerede har fået tilskud fra EU's EYES-pulje i de første ansøgningsrunder. ISCA er en paraplyorganisation for ikke-statslige organisationer, der hovedsageligt beskæftiger sig med idræt. Organisationen har sammenlagt fået 270.000 Euro fra EYES til to projekter, der skal sørge for uddannelse af idrætstrænere og vidensudveksling mellem idrætsorganisationer på internationalt plan. I den fælleseuropæiske EYES-pulje er der yderligere 2 millioner Euro, der skal fordeles på projekter.

Den danske EYES-pulje søger også samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner og idrætsorganisationer at støtte op om. Ansøgningsfristen for den danske pulje er 1. april og ansøgningsskema kan rekvireres hos Cirius, der også stod for åbningsarrangementet for Det Europæiske År for Uddannelse gennem Idræt.Senest opdateret den 13.10.2008


DOF 2008